Články

04

V prvním pololetí doporučujeme tisknout výpisy z vysvědčení. Výpis z vysvědčení obsahuje všechny náležitosti a údaje jako oficiální vysvědčení, ale je vytištěn na běžném kancelářském papíru a je vždy opatřen jménem, příjmením a podpisem osoby, která výpis vystavila (nemusí se tedy vždy jednat o ředitele školy, ale i o jinou osobu, která touto činností byla pověřena, například o třídního učitele/třídní učitelku). Výpis z vysvědčení se neopatřuje otiskem úředního razítka. Obsah a formu výpisu z vysvědčení stanovuje § 3 vyhlášky č. 3/2015 Sb.

Výpis z vysvědčení vytisknete v aplikaci stejně jako klasické vysvědčení, pouze při jeho tisku vyberete při volbě vzoru vysvědčení tiskovou sestavu, jejíž název začíná „Výpis z vysvědčení…“ a do tiskárny založíte namísto tiskopisů s vodoznakem klasický kancelářský papír.

 

Jak vybrat vhodný vzor tiskopisu vysvědčení?

S výběrem správného vzoru a jeho nakopírování Vám pomůže náš pomocník, kterého najdete v menu Výstupy – Vysvědčení – Výběr vzoru ročníkového vysvědčení. Pokud budete za 1. pololetí chtít vydat výpisy z vysvědčení, najdete je v menu Výstupy – Tiskové sestavy – Seznam sestav, na záložce Tiskové sestavy Školy OnLine ve složce Tiskové sestavy Školy OnLine\Ostatní evidence\Vysvědčení a výpisy z vysvědčení\Základní školy (nebo Střední školy). Dostupné ke stažení jsou následující vzory výpisů z vysvědčení:

Základní školy:

Dostupné vzory výpisů z vysvědčení

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) – polský

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) - slovní hodnocení bez tabulky s předměty

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí)

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí) - slovní hodnocení v uzávěrce předmětu

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí, jednostránkový)

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně)

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně) - slovní hodnocení v uzávěrce předmětu

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně, jednostránkový

 

Střední školy:

Dostupné vzory výpisů z vysvědčení

Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí)

Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - klasifikace a slovní hodnocení

Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - slovní hodnocení

Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí, jednostránkový)

Připomínáme, že nově máte možnost při tisku vysvědčení vyexportovat vysvědčení přímo do formátu PDF prostřednictvím tlačítka Export vysvědčení do PDF (bez předchozího generování náhledu vysvědčení).

Postup při tisku vysvědčení se odlišuje v závislosti na typu školy a na tom, v jakém rozsahu škola využívá aplikaci (zda například používá průběžné hodnocení a uzávěrky učitele).

V uživatelské příručce na tomto odkazu naleznete kroky, jak postupovat při tisku vysvědčení s ohledem na kritéria tisku (např. tisk vysvědčení se slovním hodnocením) a rozsah používaných modulů.

Nejčastější dotazy vztahující se ke generování a tisku vysvědčení naleznete pak na tomto odkazu.  

Může se Vám dále hodit:

Jak na uzávěrku učitele?

Jak provést uzávěrku třídního učitele?