Články

15

Chystáte žákům přihlášky na střední školy a chcete na nich mít i QR kód? Využijte nového způsobu tisku přihlášek a pole pro QR kód již bude obsahovat příslušné informace.

A jak takovou přihlášku vytisknete? Návod naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

 

Tisk přihlášek prostřednictvím evidence školní matriky již nedoporučujeme neboť v případě, zvolíte-li tento způsob tisku, nebude přihláška obsahovat QR kód. Střední škole tím pak zkomplikujete zpracování údajů z přihlášek, která má jinak možnost v případě, že přihláška QR kód obsahuje, načíst údaje z přihlášky přímo do Evidence uchazečů a vyhnout se tak ručnímu zadávání údajů. Přihláška obsahující QR kód tak pro střední školu znamená značnou úsporu času.