Články

17

Aplikace Škola OnLine disponuje mnoha funkcemi a mezi ně patří také Výukové zdroje. V této nelehké době, kdy se žáci vzdělávají z domova, je tento modul současně s domácími úkoly, které jsme vám představili v minulém článku, ideálním prostředkem, jak žákům a rodičům zpřístupnit vzdělávací obsah v digitální podobě.  

 

Modul výukových zdrojů slouží pro podporu výuky žáků/studentů na škole i mimo ni. Díky tomuto modulu má uživatel systému, vyučující nějaký předmět, možnost přiřazovat k předmětům nebo konkrétním vyučovacím hodinám různé soubory, odkazy, e-kurzy nebo testy pro rozšíření a zpestření výuky. Výukové zdroje jsou vždy vázány na konkrétní předmět a lze je kopírovat mezi jednotlivými obdobími (školními roky). 

 

Výukové zdroje naleznete v menu Výuka – Výukové zdroje – Úložiště výukových zdrojů, kam si každý učitel může pomocí tlačítka „Nový výukový zdroj“ nahrát nejrůznější dokumenty, obrázky, odkazy, ... Výukové zdroje je možné ukládat do složek souborového systému. Tyto nahrané výukové zdroje pak učitel snadno přidělí žákům pomocí tlačítka „Přidělit“ u konkrétního výukového zdroje, nebo pomocí tlačítka „Přidělit vybrané“ pro hromadné přidělení více zdrojů najednou. Po stisknutí tlačítka stačí jen projít dvoukrokovým průvodcem pro přidělení, kde si učitel vybere žáky/studenty, kterým výukový zdroj přiděluje, a období, na které bude výukový zdroj přidělený. 

 

 

 

Žáci/studenti pak přidělené výukové zdroje naleznou v menu Výuka – Výukové zdroje – Výukové zdroje, kde si nastaví filtr pro jejich zobrazení a stisknou tlačítko „Zobrazit“. V seznamu výukových zdrojů pak stačí jen kliknout na tlačítko  a domácí výuka může začít. 

 

 

 

Nemáte modul „Výukové zdroje“ zakoupený? Kontaktujte nás na obchod@skolaonline.cz. Rádi Vám modul zpřístupníme. Modul je dostupný v rámci balíčku služeb Premium a Komplet. 

 

Váš Tým Škola OnLine