Články

30

Elektronickou přihlášku k zápisu do 1. ročníku základní školy jsme od dnešního dne rozšířili o zasílání žádosti o odklad povinné školní docházky. Žádost je automaticky zasílána e-mailem zákonným zástupcům, kteří v rámci elektronické přihlášky vyznačí, že budou pro dítě žádat o odklad.

Kromě projevení zájmu o odklad ze strany rodičů je nezbytné, aby škola v nastavení elektronické přihlášky zvolila i tiskovou sestavu, která má být zákonným zástupcům zaslána. Učinit tak mohou na formuláři z menu „Přijímací řízení – Zápis do 1. ročníku – Nastavení el. přihlášky“. Na záložce Instrukce k zápisu nově školy naleznou výběrový seznam „Vzor žádosti o odklad povinné školní docházky“, kde je nutné zvolit tiskovou sestavu, která má být rodiči odeslána.

Pokud výše uvedená hodnota nebude ze strany školy nastavena, rodiči nebude žádost odeslána!

Vzorovou tiskovou sestavu jsme pro Vás připravili a nabízíme ji pod názvem „Žádost o odklad povinné školní docházky (údaje z elektronické přihlášky)“. Podobu tohoto vzoru si školy pochopitelně mohou přizpůsobit dle svých potřeb a požadavků.