Články

29

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 27. 4. 2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Zároveň vydalo metodiku, podle které by školy měly žáky v tomto období hodnotit.

Z pohledu školního informačního systému představuje nová vyhláška pouze jednu zásadní změnu a to v hodnocení žáků, kteří budou konat maturitní nebo závěrečnou zkoušku. Takového žáka nelze totiž hodnotit stupněm „5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.

V tuto chvíli pracujeme na úpravě systému tak, aby střední školy měly možnost na vysvědčení vypsat hodnocení "prospěl(a)". Stejně tak zvažujeme další úpravy, které školám usnadní uzavření hodnocení za 2. pololetí, které bylo ovlivněného uzavřením škol. O dokončení úprav Vás budeme informovat.