Články

06

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. V těchto dnech vás tedy určitě zajímá, kolik žáků bude mít ve skutečnosti o dobrovolné konzultace zájem, a jak případně žákům umožnit přihlašování na tyto konzultace.

Doporučujeme pro tyto účely využít modulu Zápisy na školní akce, prostřednictvím kterého se následně žáci mohou přihlašovat na předem vypsané konzultační hodiny v rámci skupin s maximální kapacitou 15 žáků. 

Postup jak založit konzultace pro žáky s přihlášením na konkrétní čas naleznete na tomto odkazu.

Návod na založení opakující se konzultace naleznete zde.

Návod na založení konzultace bez termínu a času naleznete na tomto odkazu.

V případě dotazů týkající se přihlašování na akce či pokud modul Zápisy na školní akce ve vašem informačním systému Škola OnLine nenacházíte, kontaktujte naši zákaznickou podporu. 

Podrobnosti k harmonogramu v oblasti uvolňování školství naleznete na tomto odkazu