Články

01

Abyste mohli od září hladce vplout do školního roku 2020/2021, je zapotřebí převést žáky/studenty do vyšších ročníků, připravit Školu OnLine pro tvorbu rozvrhu, tedy například nastavit, kolik budete v novém školním roce používat vyučovacích hodin, jaké předměty budete učit a podobně. Většinu této přípravy můžete provést v několika snadných krocích pomocí našeho průvodce převodem dat na nový školní rok, kterého naleznete v menu Správa aplikace - Převod dat - Nový školní rok.

Než tohoto průvodce spustíte, doporučujeme nejprve ukončit žáky/studenty, kteří z Vaší školy odchází, tedy absolventy a také žáky, kteří přestupují na jiné školy. Připomínáme, že žáky 9. ročníků ukončujeme k datu 30.6., ostatní žáky (přestupující na jinou školu nebo přestupující na SŠ v nižším ročníku) k 31.8

Prvním krokem je založení nového školního roku v menu Správa aplikace – Číselníky – Období roku. Tento krok lze rovněž provést přímo po spuštění průvodce Převodem dat na nový školní rok prostřednictvím tlačítka „Definovat nové období roku“.

UPOZORNĚNÍ: Nový školní rok začíná vždy 1. září bez ohledu na to, zda tento den připadá na sobotu či neděli. Na formuláři Období roku tedy musí být uvedeno v poli Datum od: 1. 9. 2020.

Zařazení žáků do tříd provedete rovněž k datu 1. 9. 2020.

Jak probíhá práce pomocí průvodce převodem dat na nový školní rok?

Průvodce naleznete v menu Správa aplikace - Převod dat - Nový školní rok. Převod dat provádíte v aktuálním školním roce tedy 2019/2020.

  • V prvním kroku máte možnost výběru z varianty „Zjednodušený převod“ – doporučený pro školy, které používají pouze evidenci žáků a tisk vysvědčení (balíček Základ) a „Standardní převod“ – doporučený školám s el. žákovskou, rozvrhem, el. třídní knihou (balíčky Standard, Premium a Komplet).
  • Třídy, které vznikají nově (v letošním školním roce jste je neměli)  je možno založit u kroku „Třídy“  prostřednictvím tlačítka „Nová třída“.
  • Povýšení žáků do vyšších tříd lze provést nejen ručně (dvojitým kliknutím v poli „Třída do“ a výběru třídy ale také pomocí tlačítka „Automatické nastavení třídy (DO)“ pomocí kterého se Vám např. žáci ze třídy 1.A přesunou automaticky do 2.A. 
  • U každého kroku můžete také vybrat jednoduše všechny možnosti pomocí tlačítka „Vybrat vše“.

Jednotlivé záložky průvodce procházíte pomocí tlačítka „Další“ a převod dokončíte na poslední záložce "Shrnutí a uložení" pomocí tlačítka "Uložit převáděná data". 

Poznámka: V případě, že po kontrole zjistíte, že se nám někteří žáci do roku 2020/2021 nepřevedli, je možné převod zopakovat a danou třídu na formuláři Složení tříd nastavit znovu. Není tedy nutné hned napoprvé projít kompletním převodem, a je možné si převést pouze číselníky potřebné pro tvorbu rozvrhu a ke složení tříd se vrátit později. 

Podrobný postup převodu pomocí průvodce naleznete v uživatelské příručce v kapitole Převod dat.

V případě jakýchkoli dotazů můžete samozřejmě i během prázdnin využít naší zákaznickou podporu a to ve všední dny od 8.00 do 16.00.