Články

20

Na základě opatření MŠMT č. j.: MSMT-39185/2020-1 byly stanoveny dny26. a 27. října 2020 pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých jako volné dny. V tomto článku Vám přinášíme návod, jak tyto volné dny zaevidovat v aplikaci Škola OnLine. 

Doporučujeme zaevidování prostřednictvím školní akce typu Zrušení výuky nebo Zrušení výuky se zobrazením v rozvrhu. 

1.  Vstoupíme do menu Rozvrh a suplování - Školní akce - Evidence školních akcí

2.  Klikneme na tlačítko "Nový záznam". Dojde k zobrazení formuláře "Evidence školních akcí" pro zaevidování nové školní akce

3.  Do pole "Název" zadáme název akce např. viz obrázek výše.

4.  V poli "Typ akce" zvolíme "Zrušení výuky se zobrazením v rozvrhu" nebo "Zrušení výuky". Liší se od sebe pouze tím, že v případě akce typu "Zrušení výuky se zobrazením v rozvrhu" mají žáci v Kalendáři namísto původního rozvrhu informaci s názvem akce u typu "Zrušení výuky" dojde pouze k odebrání původního rozvrhu bez zobrazení názvu akce. 

5.  Na záložce "Termín" vybereme termín konání viz. obrázek níže.

6.  Na záložce "Třídy" přesuneme všechny třídy pomoci dvojité šipky vpravo a v poli "Založit vybraným třídám/skupinám absenci s druhem" zvolíte "Obecná absence třídy"

7.  Na záložce "Ostatní" do pole „Automaticky realizovat zápis do třídní knihy“ vložíme text, který se následně bude generovat do třídní knihy k těmto dnům. Doporučujeme např. "Opatření MŠMT - č.j. MSMT-39185/2020-1". Změny uložíme tlačítkem „Uložit“

Po založení této akce dojde k odebrání původního rozvrhu z Kalendáře a automatickému vygenerování záznamu do třídní knihy.