Články

27

V souvislosti s aktuálně platnými opatřeními ve školství jsme pro Vás připravili odpovědi na nejčastější dotazy, které jsme v posledních dnech od Vás zaznamenali. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá ve školách výuka jak prezenční, tak distanční formou a třídy se často musí střídat v prezenční výuce po týdnech, řešení změn v rozvrhu je určitě v tuto chvíli nejčastějším tématem na většině škol.

 

Vyžaduje změna rozvrhu založení nové verze rozvrhu?

Ano, situace, kdy takto zásadní změny (např. odebrání tříd/skupin z jednotlivých úvazků či změna učitele) v rozvrhu mají platit od určitého data, doporučujeme založit novou verzi rozvrhu a to kopií aktuálně používané verze. Tuto novou verzi následně upravit dle aktuálních potřeb. Založení nové verze rozvrhu provedete v menu Rozvrh a suplování – Rozvrh – Verze rozvrhu. Návod na založení nové verze naleznete v tomto odkazu.  V nové verzi rozvrhu je možné provádět libovolné změny, dokud neprovedete její nasazení do Kalendáře. Můžete tedy mazat jednotlivé úvazky, vytvářet nové či upravovat složení tříd na úvazcích. Po zanesení všech změn následně přistoupíte na záložce Rozvrh v menu Rozvrh a suplování - Rozvrh - Tvorba rozvrhu k aktualizaci kalendáře (tlačítko Aktualizovat kalendář v levém dolním rohu formuláře) od požadovaného data. Takto upravený rozvrh lze nasadit do Kalendáře na týden, 14 dní či měsíc dopředu a v případě potřeby je možno se kdykoliv vrátit k původní verzi rozvrhu. Připomínáme, že aktualizace rozvrhu v Kalendáři probíhá vždy pro celou školu najednou, bez ohledu na výběr dat na filtru. Neprovádí se tedy pro každou třídu zvlášť.

Jak v rozvrhu viditelně rozliším, která výuka probíhá distanční formou?

Doporučujeme zvolit jednu z těchto variant, které jsou v aplikaci k dispozici:

1) Založení školní akce s typem "bez náhrady" nad původní výukou. Takto založená školní akce navázaná na den, vyučovací hodinu, třídu a učitele má pouze informativní charakter a zobrazí se tedy pouze barevně odlišená informace nad původní výukou viz. obrázek. 

2) Zaevidování Informace k výuce k vybrané hodině

Informaci k výuce založíte vyvoláním kontextové nabídky kliknutím pravého tlačítka myši na požadované hodině a volby z nabídky "Informace k výuce". V Kalendáři se pak informace k výuce projeví následovně. Bližší informace se zobrazí uživateli najetím ukazatele myši na ikonu  viz. obrázek.

3) Založení online výuky přímo z hodiny v Kalendáři 

Tento krok provedete stejně jako v předchozím případě vyvoláním kontextové nabídky kliknutím pravého tlačítka myši na požadované hodině a volby "Vytvořit online schůzku". Založená online schůzka je pak označena u dané hodiny symbolem kamery viz. obrázek. Tento způsob mohou použít školy, které mají provázané účty MS Office 365 s aplikací a povolen současně parametr aplikace k zakládání online schůzek. Bližší informace naleznete v odkazu článku