Články

11

V souvislosti s blížícím se koncem 1. pololetí jsme pro Vás připravili sérii webových školení zaměřených na uzavírání hodnocení, tisk vysvědčení a výpisů z vysvědčení a generování Zápisových lístků a Přihlášek k dalšímu vzdělávání na SŠ. Seznam webinářů na měsíc LEDEN 2021 s jejich termíny a odkazem k registraci naleznete v článku. 

S ohledem na přetrvávající situaci vyvolanou koronavirem, bohužel není možné pořádat prezenční školení. Zvolili jsme tedy formu webových školení, které jsou pro vás ZDARMA

HARMONOGRAM ŠKOLENÍ:

Termín: 5. LEDNA 2021 15:00

Název: Jak na Uzávěrky učitele a Uzávěrky třídního učitele?

Komu je webinář určen: Všem učitelů a třídním učitelům, kteří uzavírají hodnocení prostřednictvím Uzávěrek učitele v aplikaci a následně Uzávěrky třídního učitele.

Obsah: Webinář bude zaměřený na zadávání hodnocení jak klasickými stupni hodnocení, tak slovního hodnocení. Probereme rovněž situace typu uvolnění z výuky či uznání v předmětu a doporučení, jak řešit případné individuality na uzávěrkách jednotlivých žáků. Představíme si i formulář s uzávěrkou třídního učitele, který je finálním krokem před vlastní kontrolou a tiskem vysvědčením.

Registrace možná prostřednictvím tohoto odkazu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín: 6. LEDNA 2021 14:30

Název: Jak na zadávání hodnocení a tisk vysvědčení?

Komu je webinář určen: Pro všechny učitele, kteří pro uzavírání hodnocení používají formulář pro Hromadné zadávání známek (škola nepoužívá průběžné hodnocení ani uzávěrky učitele!).

Obsah: Seznámíme se s předpoklady pro zadávání hromadného hodnocení ve třídách a nastavení předmětů na vysvědčení. S tiskopisy pro vysvědčení a výpisy vysvědčení a projdeme si všechna úskalí tisku vysvědčení. Výstupy spojené s koncem pololetí.

Registrace možná prostřednictvím tohoto odkazu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín: 12. LEDNA 2021 14:30

Název: Jak na kontrolu a tisk ročníkových vysvědčení v aplikaci?

Komu je webinář určen: Pro školy, které uzavírají hodnocení pro vybraná pololetí prostřednictvím Uzávěrky učitele a Uzávěrky třídního učitele a pro osoby, které zodpovídají na škole za kontrolu a tisk vysvědčení.

Obsah: Seznámíme se s předpoklady pro bezproblémový tisk vysvědčení, ukážeme si, jak se orientovat v tiskových výstupech pro tisk vysvědčení a výpisů z vysvědčení a největší prostor bude věnovaný právě kontrole a vlastnímu generování vysvědčení.  Seznámíme se i s nejčastěji řešenými situacemi, které Vás při tisku vysvědčení mohou potkat. Výstupy spojené s koncem pololetí.

Registrace možná prostřednictvím tohoto odkazu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín: 13. LEDNA 2021 15:00

Název: Generování Zápisových lístků a Přihlášek k dalšímu vzdělávání na SŠ

Komu je webinář určen: Především základním školám a uživatelům, kteří se chtějí seznámit se způsobem tisku Zápisových lístků a Přihlášek na SŠ.

Obsah: Ukážeme si, jak získat tiskové výstupy pro Zápisové lístky a Přihlášky na SŠ. Jak správně generovat Zápisové lístky a jednotlivé typy přihlášek a věnovat se budeme i tisku přihlášek s QR kódem.

Registrace možná prostřednictvím tohoto odkazu