Články

19

Jsme rádi, že Vám můžeme představit novou funkci systému, která byla školami často poptávaná. Jedná se o funkčnost, která umožňuje hromadně přidělit stávající nebo nově založenou roli vybraným uživatelům. Nový formulář pro hromadné přidělení rolí naleznete v menu Správa aplikace - Uživatelské role - Hromadné přidělení rolí. Roli je možno hromadně přidělit nejen zaměstnancům školy ale i zákonným zástupcům či žákům.

Jako příklad hromadného přidělení uživatelské role jsme zvolili aktuálně často využívanou roli pro evidenci konzultací pro studenty, která probíhá na formuláři Zápis na školní akce. Naším cílem je umožnit přístup na tento formulář, který lze využít nejen na evidenci konzultací všem učitelům.  Nejprve si vytvoříte roli s požadovanými parametry na formuláři „Správa aplikace – Uživatelské role – Správa uživatelských rolí“

Obr. Ukázka nastavení role pro přístup na formulář Zápisy na akce


Jakmile je role vytvořená, vstoupíte na formulář s názvem Hromadné přidělení rolí v menu Správa aplikace - Uživatelské role.

Vlastní přidělení role je velice snadné. V prvním kroku si zvolíte okruh uživatelů, ze kterých bude možno vybírat jména uživatelů. Poté si vyberete konkrétní uživatele, kterým požadujete roli přidělit (označení uživatelů provedete prostřednictvím klávesy CTRL). Přidělení všech uživatelů z dané kategorie provedete kliknutím na dvojitou šipku. Na závěr vyberete roli, kterou chcete vybraným uživatelům přidělit, v našem případě se jedná o roli Zápisy na akce.  Nezapomeňte vše uložit pomocí tlačítka „Přidělit role".

Obr. Ukázka přidělení role na formuláři pro Hromadné přidělení rolí

“.