Články

06

Vyslyšeli jsme četná přání  škol umožnit aplikovat funkci Hlasování v rámci Odesílaných zpráv např. při hlasování pro volbu do školské rady. Původní funkcionalita umožňovala pouze volbu z předem definovaných odpovědí typu "ANO", "NE", "Nevím". Nově jsme přidali možnost výběru z odpovědí 1 až 5, v rámci kterých je možno si nadefinovat např. jednotlivé kandidáty do školské rady. 

A jak takovou zprávu s hlasováním do školské rady zákonným zástupcům zašlete?

V textu odeslané zprávy uvedeme čísla, pod kterými je možno hlasovat pro jednotlivé kandidáty s jejich jmény a dle jejich počtu zvolíme správnou možnost odpovědi (např. v případě, že máme 3 kandidáty volíme v poli "Použít hlasování" variantu 1;2;3 ).

Obr. Náhled nastavení zprávy s hlasováním s nadefinováním možností 1 - 3 

V rozhraní zákonného zástupce pak možnost hlasování vidí příjemce zprávu zobrazenou viz. obrázek. Uživatel označí pouze číslo odpovědi, které představuje volbu jeho kandidáta a potvrdí tlačítkem "Odeslat vybranou odpověď". 

Obr. Náhled zprávy s hlasování s výběrem možností 1 - 3 v rozhraní zákonného zástupce

Tento způsob hlasování lze samozřejmě aplikovat všude tam, kde chcete dát příjemcům zprávy na výběr z Vámi stanovených možností (např. při rozhodování o tom, kam pojede třída na exkurzi, výlet či Školu v přírodě). Maximální počet voleb odpovědí je však 5.