Články

17

Vyslyšeli jsme četná přání našich uživatelů a přinášíme Vám rozšíření stávajících číselníků v aplikaci o číselník druhů poznámek na žáka používaného při zápisu do třídní knihy. Dosud číselník druhů poznámek nebylo možno upravovat a školy tak mohly používat jen výchozí poznámky definované v aplikaci. 

Nový formulář, prostřednictvím kterého máte možnost definovat vlastní číselník druhů poznámek, naleznete v menu Správa aplikace - Číselníky - Druhy poznámek žáka/studenta. 

Prostřednictvím tohoto formuláře pak máte možnost rozšířit výchozí číselník druhů poznámek a určit si například pořadí jejich zobrazení pro lepší orientaci v seznamu. 


Bližší informace k úpravě číselníku Druhu poznámek žáka/studenta naleznete v uživatelské příručce na tomto odkazu

Jak zadávat poznámky do třídní knihy na žáka naleznete v uživatelské příručce zde