Články

24

Dříve než se na školách rozběhne pravidelná výuka dle rozvrhu a učitelé budou zapisovat do třídních knih, zadávat hodnocení a využívat dalších funkcí, které vám aplikace nabízí, máme pro Vás několik doporučení týkající se základních nastavení, které vám usnadní hladký vstup do nového školního roku. V tomto článku naleznete přehled nejčastějších činností a úskalí souvisejících se zahájením nového školního roku s návody na jejich řešení a užitečnými odkazy.

 

1. Nemám převedena data na nový školní rok

Nemáte ještě převedena data na nový školní rok? Tento krok je předpokladem pro zahájení další evidence v systému v novém školním roce 2022/2023. Návod na převod dat na nový školní rok naleznete v článku na tomto odkazu.

Před samotným převodem doporučujeme ukončit vzdělávání žáků 9. tříd a žáků, kteří odchází na jinou základní školu případně gymnázium. Bližší informace k ukončování vzdělávání naleznete zde.

2. Nelze ukončit žáka ve školní matrice

Nejde vám nastavit datum ukončení vzdělávání žáka ve školní matrice? Pravděpodobně jste si žáka převedli do nového školního roku. Postupujte prosím následovně:

  • Přepněte se do školního roku 2021/2022
  • Vyhledejte příslušného žáka ve školní matrice dle příjmení a vstupte na jeho kartu
  • Stiskněte tlačítko Přehled žáka/studenta ve spodní části formuláře Žáci/studenti
  • Na zobrazením přehledu zkontrolujte, zda neobsahuje záznam se školním rokem 2022/2023
  • Pokud ano, označte jej a klikněte na tlačítko Smazat
  • Vraťte se na kartu žáka a zadejte datum ukončení vzdělávání na záložce Probíhající vzdělávání.

3. Učitelé a žáci nevidí svůj rozvrh v Kalendáři

Máte vygenerován rozvrh v aplikaci Škola Online pro nový školní rok, ale uživatelé jej nevidí ve svých kalendářích? Pravděpodobně jste neprovedli poslední krok tvorby rozvrhu a tím je Aktualizace kalendáře pro zvolené období viz. menu Rozvrh a suplování – Rozvrh – Tvorba rozvrhu.

4. Potřebuji založit účty pro žáky/rodiče

Nevíte jak na založení účtů pro přístup do systému pro nové žáky a zákonné zástupce? S naším návodem tento krok zvládnete snadno a rychle. Jak na založení účtů žáků, rodičů a učitelů naleznete na tomto odkazu v nápovědě.

5. Jak zaeviduji zahájení školního roku ve Škole Online?

Nevíte jak promítnou zkrácení doby výuky první dny nového školního roku? Doporučení jak na to naleznete v článku na tomto odkazu.

6. Vybraným žákům se nezobrazují hodiny v rozvrhu

Nezobrazuje se některým žáků rozvrh v kalendáři? Pravděpodobně nemáte zařazeného žáka v příslušné skupině u třídy. Doporučujeme tak zkontrolovat rozdělení dětí do skupin v menu Správa aplikace – Číselníky – Třídy, tlačítko Dělení, zda vám dotyčný žák nechybí zařazen ve skupině.

7. Nelze zapsat do třídní knihy ve školním roce 2021/2022

Chybí Vám některé zápisy v třídní knize v předchozím školním roce a učitelé již nemají oprávnění tento zápis provést? Zkontrolujte nastavení ve školním roce 2021/2022 v menu Správa aplikace – Nastavení – Období roku a příznak "uzamknout docházku po tomto datu". Pokud jej máte zaškrtnutý, toto zaškrtnutí zrušte. Třídní kniha se tak odemkne pro další zápisy a po doplnění všech chybějících záznamů administrátor možnost zápisu do třídních knih opět uzamkne.