Články

Legislativa již celou řadu let připouští tisk vysvědčení na „prázdný papír“, kde je pouze vodoznak se státním znakem a lipovými listy. Proč je namísto standardního vysvědčení s předtištěnými kolonkami a popisky výhodnější pro tisk vysvědčení používat právě bianco tiskopisy?

Dne 10. 1. 2017 vydalo MŠMT nové „Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017“, tedy pokyny pro vyplňování vysvědčení, které již zohledňují aktuálně platnou vyhlášku 3/2015.

Na školeních uvedených v článku stále zbývá několik volných míst. Pokud si tedy nejste jisti tvorbou rozvrhů nebo tiskem vysvědčení, či se chcete naučit lépe používat tiskové sestavy, doporučujeme Vám s přihláškou již neotálet, neboť kapacita jednotlivých učeben je omezená.

Na základě velké poptávky škol jsme vypsali na stránkách podpory několik školení v různých částech republiky. Například Uzavírání hodnocení a tisk vysvědčení v dm Software, kdy máme volné kapacity ve městech Plzeň a Zlín, oblíbené školení na Rozvrhy a suplování v aplikaci dm Software ve ...

Pro předání dat na MŠMT při sběru dat je velmi důležité, aby všechny údaje o žácích byly vyplněny správně. V nedávné době se na nás obrátilo několik uživatelů s dotazem, jak správně evidovat počet let splněné povinné školní docházky.

Abychom Vám co nejvíce usnadnili práci v období, kdy probíhá jarní sběr dat ze školních matrik pro MŠMT, vydáváme souhrn podpůrných materiálů. Tyto užitečné odkazy by Vám měly pomoci úspěšně předat data ministerstvu školství.

S přibývajícími žáky, kteří jsou nově diagnostikování školskými poradenskými zařízeními a s blížící se matrikou je mezi uživateli dm Software velmi aktuální dotaz "Jak poznám, co je skryto v identifikátoru znevýhodnění žáka, který je uveden v Doporučení z poradny?"

Jan Amos Komenský, učitel národů, se narodil 28. března 1592 na Moravě. Tento den je proto oficiálně považován i za český Den učitelů.
dm Software se k oslavám tohoto svátku připojuje a přeje všem pedagogům hodně zdaru, nadšení a neutuchajícího elánu pro vykonávání této náročné profese.

Strana 28 z 36První   Předchozí   23  24  25  26  27  [28]  29  30  31  32  Další   Poslední