Články

V následujícím videu Vás seznámíme s modulem Rozvrh a Suplování, prostřednictvím kterého můžete vytvářet, zadávat a spravovat rozvrh, školní akce a suplování.

Dne 22. listopadu vydalo MŠMT aktualizaci vzorů tiskopisů přihlášek na střední školy. Na druhé straně tiskopisu se bude opět vypisovat kolonka „IZO školy“. Již zveřejněné tiskopisy přihlášek pro školní rok 2016/2017, které na straně druhé obsahují údaj „RED IZO školy“, zůstávají v platnosti.

Na všechny mateřské, základní, střední, konzervatoře, vyšší odborné školy, školní družiny a školní kluby, které navštěvují žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními ve stupni 2 až 5, se vztahuje povinnost předávat MŠMT statistický výkaz R 44-99. Jak můžete data jednoduše předat pomocí xml souboru si ukážeme v tomto článku.

Od školního roku 2016/2017 se mění náležitosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a  průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění § 60 až 64 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a z  vyhlášky č. 353/2016 Sb., o  přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen „vyhláška“). 

V následujícím videu Vás seznámíme s modulem Elektronická žákovská, prostřednictvím kterého lze evidovat průběžné hodnocení žáků či poznámky v TK.

Pro uživatele aplikace dm Software vypisujeme poprvé školení tvorby tiskových sestav pro začátečníky. Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s možnostmi získávání výstupů z dm Software, naučit je pracovat s nástrojem tiskových sestav, upravovat vzorové sestavy dle svých potřeb a také naučit se vytvářet vlastní jednoduché sestavy.

V novém videu Vám ukážeme, jakým způsobem se v elektronické třídní knize řeší zápisy a docházka žáků. Třídní knihu si můžete i jednoduše vyzkoušet. Po přihlášení do aplikace stačí kliknout na ikonu nákupního košíku, zvolit vybraný balíček a kliknout na tlačítko „Vyzkoušet zdarma“. 

Od 1. 9. 2016 vstoupily v platnost změny v pokynech MŠMT k předávání dat. Pokud vykazujete žáky zdravotně, či sociálně znevýhodněné, je nyní nově nutné jim nastavit tzv. 1. stupeň podpůrných opatření.

Strana 31 z 36První   Předchozí   26  27  28  29  30  [31]  32  33  34  35  Další   Poslední