Vstupy pro březen 2018

MŠMT připravilo a dne 15. 3. 2018 zveřejnilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách. Záměrem materiálu je pomoci školám prakticky se zorientovat v povinnostech, které s GDPR souvisí. Přílohou materiálu jsou i vzorové záznamy o činnostech.

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo výstupy systémové analýzy krajů ve vztahu k naplnění GDPR orgány veřejné správy.