Vstupy pro září 2017

Dnešní Hospodářské noviny přinesly zajímavý článek o stavu zavedení GDPR do škol v ČR. Situace je nepřehledná, a vinou ignorace tématu ze strany MŠMT je přístup škol značně nejednotný.

Školy, jako správci osobních údajů, mohou pro určité operace s osobními údaji zvolit zpracovatele, kteří musejí s osobními daty nakládat dle pokynů správce a s plným respektem pravidel GDPR. Příkladem zpracování je například ukládání dokumentů v rámci Office 365, využití Google Forms či vedení školní evidence a komunikace s rodiči prostřednictvím online informačním systému.