Vstupy pro 'ohr'

MŠMT připravilo a dne 15. 3. 2018 zveřejnilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách. Záměrem materiálu je pomoci školám prakticky se zorientovat v povinnostech, které s GDPR souvisí. Přílohou materiálu jsou i vzorové záznamy o činnostech.

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo výstupy systémové analýzy krajů ve vztahu k naplnění GDPR orgány veřejné správy.
Připomínkové řízení nového Zákona o zpracování osobních údajů (nahradí zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) bylo ukončeno a materiál byl předložen Vládě ČR.