Výuka

S aplikací dm Software si můžete začít budovat svůj osobní sklad výukových materiálů. Prezentace, elektronické učebnice, obrázky, videa můžete následně jednoduše využít ve svých hodinách, nebo je dokonce zpřístupnit svým žákům. Výukové materiály můžete provázat i s konkrétní vyučovací hodinou, čímž se informace pro žáky stanou ještě dostupnější.

Přímo v dm Software můžete vytvářet i testy skrze které můžete ověřit znalosti svých svěřenců. Systém umí pracovat s různými druhy otázek. Opisování můžete zamezit náhodným pořadím otázek, odpovědí, nebo generováním jedinečných testů pro každého žáka.

Testy mohou být aplikací opraveny zcela automaticky. Učitel má však vždy možnost systémem navržený počet bodů korigovat. Velkou výhodou pro učitele je též možnost rychlého a jednoduchého přenesení výsledků testů do elektronické žákovské knížky.

Kontaktujte nás pro vyzkoušení a zakoupení