Reference

„dm Software používáme již dlouhou dobu pro vedení školní matriky a tisk vysvědčení. Od roku 2016 jsme začali pracovat s aplikací ve verzi KOMPLET, ve které využíváme žákovskou knížku, třídní knihu, nebo např. evidenci školní družiny. Program je pro ovládání nastaven velmi intuitivně, výhodou je vždy platná verze dle aktuální legislativy. I přes počáteční obavy pedagogů se zaváděním elektronické dokumentace, vnímám pořízení vyšší verze jako velký spořič času, informace nyní zadáváme do jednoho programu a to odkudkoliv chceme. Kontrolní činnost vedení školy je mnohem jednodušší a rychlejší a navíc nyní nemusíme řešit aktualizace programu ani zálohování informací v programu uložených."

 

Mgr. Miroslava Šmídová, zástupkyně ředitelky školy
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace


„V důsledku selhání techniky se nám na počátku tohoto roku stala velmi nepříjemná věc. Přišli jsme o počítač, kde byla nainstalována naše stará verze DMka. Proto jsme hned z počátku roku začali používat novou webovou verzi DMka, na které oceňujeme hlavně to, že se nám DM software kompletně o data a aplikaci stará. Nejsme velká škola, proto si nemůžeme dovolit informatika, který by nám profesionálně opečovával server s informačním systémem, řešil, databázi, zálohování, dostupnost aplikace, případně její zabezpečení. V tomto ohledu je pro nás webová aplikace ideální řešení. Vždy máme k dispozici verzi aplikace, která odpovídá aktuální legislativě a nemusíme se starat o instalaci nových verzí, aplikace se automaticky zálohuje každý den, je profesionálně zabezpečena a navíc je dostupná z jakéhokoliv počítače připojeného na internet."

Mgr. Jakub Dolníček, statutární zástupce právního subjektu
ZŠ a MŠ Dolní Studénky


„Zahájili jsme ostrý provoz školního informačního systému od září 2016. Zprvu panovaly v pedagogickém sboru obavy, v současné době většina pedagogů i zákonných zástupců dětí oceňuje pozitivně rychlost a pružnost systému. Práce s elektronickou třídní knihou i žákovskou knížkou je velmi intuitivní a snadná, všechny údaje jsou přehledně zobrazeny a zpracovány. Rádi využíváme možnosti přístupu do systému i z domova. Každý z rodičů je stále průběžně informován o tom, co se ve škole probíralo a také o tom, jak vypadá aktuálně stav hodnocení jeho dítěte z každého předmětu."

PaedDr. Petr Halík, ředitel školy

Základní školy, Brno, Herčíkova 19, příspěvková organizace


"Vyzkoušela jsem zadání známek, uzavření známek učitelem, i další funkce nového DMka. Vše jsem dělala intuitivně, neboť je aplikace přehledná. Vždycky, když začíná něco nového, je s tím hodně práce, ale na začátku. Potom se jedná už jen o opravy a úpravy. Program je velice dobře propojený a usnadňuje práci. Věřte, že jde jen o to, zvyknout si na nové prostředí programu. Přeji celému Vašemu týmu hodně spokojených zákazníků."

Mgr. Hana Hyksová, ICT metodik a správkyně školní počítačové sítě
Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod


„Na nové verzi DM Evidence oceňujeme hlavně to, že se k datům dostaneme z každého počítače s připojením do internetu. V současnosti ještě sice nepoužíváme ani elektronickou třídní knihu, ani elektronickou žákovskou knížku, ale i tak je velmi pohodlné využít možnosti tisku seznamu žáků i dalších věcí z pohodlí domova. Ceníme se též profesionálního zabezpečení dat, a to včetně zálohování. V minulosti, kdy se vše řešilo na infrastruktuře školy, jsme totiž v důsledku technických selhání byli nuceni řešit nepříjemné situace spojené se selháním disků. S povděkem kvitujeme i změnu na zákaznické podpoře, jež vždy rychle a ochotně řeší naše dotazy, a to jak e-mailem, tak telefonicky. Velmi podstatné pro naši školu je i to, že DM software pružně reaguje na naše požadavky a systém se velmi rychle vyvíjí a co nejvíce přizpůsobuje aktuálním potřebám škol."

 

Mgr. Jaroslav Čelechovský, administrátor systému

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace


Dne 10. 3. 2016 jsem se zúčastnila školení v Brně na zavedení nové verze DMka. Co se týče obsahu i odbornosti školitelek, nemám jediné výhrady. Těsně po absolvování semináře se zdálo, že bude velmi náročné se novou verzí prokousat, avšak při trpělivém proklinkání musím říci, že aplikace je přehledná. Výhodou je dostupnost programu z kteréhokoliv počítače, což by mohlo pomoci všem např. při práci z domova. Na rozdíl od starší verze je u nové verze obrovskou pomocí výborně fungující zákaznická podpora, která vždy a velmi rychle a ochotně řeší jakýkoliv dotaz.

 

Petra Dohnalová, tajemnice

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace

 


Dm Software je nejen nástroj na vedení školní matriky, ale komplexní informační systém školy. Jednotlivé moduly (Evidence, Vysvědčení, Rozvrh, …) jsou vzájemně logicky propojeny a zahrnují veškerou školní agendu. Pořízení Dm Softwaru nezatěžuje školu investicí do hardwaru (serveru), aplikace je dostupná přes webové rozhraní.  Cloudové řešení  garantuje vždy nejaktuálnější verzi softwaru.  Přístupy do aplikace a práva jednotlivých uživatelů si nastavuje správce (škola) podle svých potřeb. Vzhledem k multifunkčnosti zavádíme aplikaci do praxe postupně. Možnost pracovat s Dm Software z domova považuji nejen za velmi komfortní, ale i praktické. V čem spočívá praktická stránka věci? V měsíci květnu a červnu vyjíždí řada tříd na školy v přírodě, nejinak je tomu u nás. Jak vyřešit situaci, kdy cestovní kancelář posune nečekaně návrat dětí ze školy v přírodě o dvě hodiny? Vyzkoušejte funkci Zprávy v aplikaci Dm Software a určitě zajistíte klid a spokojenost rodičů.

 

Mgr. Vendula Jurášková
Základní škola Praha 3, Jeseniova ul. 2400/96


Nová verze aplikace dm Software již není pouze nástrojem k tisku vysvědčení či evidenci údajů školní matriky. Zastřešuje kompletní školní agendu od komunikace mezi žáky, učiteli i rodiči. Jednotlivé moduly usnadňují práci jak administrátorům systému, tak učitelům. Oceňujeme taktéž profesionální zabezpečení dat. V důsledku častých legislativních změn zaručuje dm Software vždy nejaktuálnější verzi softwaru bez nutnosti dalších instalací. Výhodou je pro nás i dostupnost aplikace ze kteréhokoli počítače s připojením na internet.

Ing. Petr Beneš
Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace